Huittinen - Finland
040 520 3330
info@turvasuomela.fi

Tietosuojaseloste

Autamme digiarjessa.

ASIAKAS- JA YRITYSREKISTERIN REKISTERISELOSTE Päivitetty 06.09.2019 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot TURVA SUOMELA OY (2900430-4) Karhiniementie 333 32710 Huittinen Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa. Antti Suomela Karhiniementie 333 32710 Huittinen +358405203330 antti.suomela@turvasuomela.fi Rekisterien nimet Asiakas ja yritysrekisteri. Tässä selosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan yritys kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja.
  1. Keräämämme tiedot
Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet yrityksessämme tai erilaisissa alan tapahtumissa, joissa olemme esittelemässä yritystämme, käytät tai tilaat palvelujamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin. Keräämiämme henkilötietoja ovat nimi, posti- ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi asiakasrekisterimme sisältää tiedot ostamistanne palveluista ja tuotteista. Emme kerää tietoja automaattisesti. Voimme kerätä tietojasi julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmä (YTJ) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa.
  1. Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja
Voimme käyttää tietoja suorittaaksemme palveluja sinulle sekä käsitelläksemme palveluitamme koskevat maksut, kertoaksemme sinulle palveluistamme, jotka voivat kiinnostaa sinua (jos et kiellä suoramarkkinointia). Käytämme tietoja liiketoimintamme ja asiakassuhteidemme hoitamiseksi. Käytämme tietoja petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä sovellettavan lain noudattamiseksi. Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoilla, joista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyperusteena on asiakassuhteen hoitaminen.
  1. Miten jaamme keräämiämme tietoja
Yritys ei myy henkilötietojasi. Yritys luovuttaa tietojasi vain siten, kuin tässä selosteessa on kuvattu. Henkilötietojasi ei luovuteta muille. Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta, teknologian suojaamiseksi, oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi, organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä. Emme siirrä tai luovuta missään tilanteessa tietoja EU-alueen ulkopuolelle.
  1. Oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää postilla tai sähköpostitse yrityksen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu selosteen yläosassa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
  1. Tietoturva
Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.
  1. Yritysrekisterin tietojen tarkistaminen ja muiden henkilötietojen tarkistaminen
Tarkistamme yritysrekisterin ajantasaisuuden tarvittaessa palvelun tarjoamisen yhteydessä. Kun olemme yhteydessä sinuun, tarkistamme sinulta, ovatko tietosi muuttuneet.
  1. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.